Spada u grupu „anti- dark circles“ agenasa, ima sposobnost da smanji ili potpuno ukloni izgled tamnih kolutova oko očiju.