Reklamacije

Ukoliko ste po prijemu pošiljke i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da roba koja je isporučena ne odgovara onoj koju ste poručili ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, obavestite mail-om sa svojim podacima (broj porudžbine, ime, prezime, telefon) na adresu [email protected]

Takođe, u prilogu mail-a dodajte fotografije uslikanog proizvoda. Važno je da opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu [email protected]

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine saglasni ste sa uslovima reklamacije.
Zakon o zaštiti potrošača koji važi na teritoriji RS iz 2014. godine ukazuje da kupac ima pravo da u roku od 14 dana od prispeća željene robe, odustane od ugovora iz bilo kog razloga.

Na email [email protected] pošaljite izjavu o odustanku od kupovine proizvoda, a nakon toga ćete dobiti dokumenta za povraćaj robe.
Neophodno je odštampati, popuniti i potpisati ova dokumenta pre slanja zajedno sa računom i proizvodom koji želite da vratite. Važno je napomenuti da proizvod mora biti u prvobitnom stanju, tj. bez oštećenja i bez tragova korišćenja. Ukoliko se utvrdi da proizvod ima oštećenja bilo koje vrste nakon povraćaja, pošiljalac zadržava pravo da ne izvrši reklamaciju proizvoda.

Ako je ustanovljeno da je vraćeni proizvod neoštećen i nekorišćen, prodavac je dužan da u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od pristizanja vraćenog proizvoda, vrati novac kupcu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju da je proizvod koji je dostavljen kupcu oštećen ili je pogrešan, troškove poštarine snosi pošiljalac. Ukoliko je bilo koji drugi slučaj odustanka od kupovine u pitanju, troškove slanja snosi kupac.